COVID 19

PROTOKOLLI I VERDHË

Në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia në vendin tonë, ju njoftojmë që Shoqëria “SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA” është në shërbimin tuaj duke ndjekur dhe zbatuar të gjitha masat higjeno-sanitare të protokollit të verdhë COVID-19 për banka/institucione financiare.

Ju falenderojmë për besimin dhe bashkëpunimin.
“SIGAL Life UNIQA Group Austria”