Rreth SIGAL Life UNIQA

SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA Shqipëri (Shoqëri Sigurimi Jetë)


Themelimi 

SIGAL Life sh.a u themelua në 30 Gusht 2004 dhe u autorizua nga Autoriteti Mbikqyrës i Sigurimeve për kryerjen e sigurimeve të jetës dhe regjistruar në QKR me NUIS K51423801Q.

Që prej vitit 2008 Kompania operon nën emrin SIGAL Life UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a dhe ofron një gamë të gjerë produktesh sigurimi për të gjitha klasat e jetës. SIGAL Life UNIQA kryeson tregun shqiptar të sigurimeve të jetës duke zotëruar mesatarisht 50% të tij. Informacioni I detajuar për tregun e sigurimeve të jetës, mund të gjendet në faqen zyrtare të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare përmes linkut vijues: www.amf.gov.al

Aksionerët

Aksionet e SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a zotërohen në masën 100% nga SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a e cila është themeluar në 22 Shkurt 1999.

Organigrama

Klasat e sigurimit

 

 

Historiku i Grupit SIGAL UNIQA


 • Fillon aktivitetin SIGAL sh.a është themeluar më 22 shkurt 1999 në vijim të liberalizimit të tregut shqiptar të sigurimeve.

  1999

 • Aksioneri i parë i huaj Fondi Amerikan bleu 13.3% të aksioneve të SIGAL sh.a duke u kthyer ne investitorin e pare te huaj ne tregun e sigurimeve.

  2003
 • Zgjerohet aktiviteti Hapen dy kompani të reja në Shqipëri dhe Maqedoni, SIGAL Life Shqipëri dhe SIGAL Maqedoni.

  2004
 • Pjesë e UNIQA Insurance Group UNIQA bleu 46.8% të aksioneve të SIGAL UNIQA.

  2007
 • Krijohen 3 kompani të reja Ofrohen pensione private në Shqipëri dhe sigurimet e jetës në Kosovë dhe Maqedoni.

  2011
 • UNIQA bëhet aksioneri më i madh UNIQA zotëron 86.9% të aksioneve të SIGAL UNIQA.

  2016
Fillon aktivitetin

SIGAL sh.a është themeluar më 22 shkurt 1999 në vijim të liberalizimit të tregut shqiptar të sigurimeve.

1999

Aksioneri i parë i huaj

Fondi Amerikan bleu 13.3% të aksioneve të SIGAL sh.a duke u kthyer ne investitorin e pare te huaj ne tregun e sigurimeve.

2003
Zgjerohet aktiviteti

Hapen dy kompani të reja në Shqipëri dhe Maqedoni, SIGAL Life Shqipëri dhe SIGAL Maqedoni.

2004
Pjesë e UNIQA Insurance Group

UNIQA bleu 46.8% të aksioneve të SIGAL UNIQA.

2007
Krijohen 3 kompani të reja

Ofrohen pensione private në Shqipëri dhe sigurimet e jetës në Kosovë dhe Maqedoni.

2011
UNIQA bëhet aksioneri më i madh

UNIQA zotëron 86.9% të aksioneve të SIGAL UNIQA.

2016