Shërbime dhe Kontakte

Drejtoria e Përgjithshme
Qendra e Biznesit SIGAL
Blv. Zogu I, Nr.1, Tiranë
Tel: +355 4 22 333 08
E-mail: [email protected]
Nr. Jeshil: 08003131

Zyrat në Shqipëri

Informohuni mbi procedurat që duhen ndjekur.

Më shumë