Si te veproni ne rast demit?

Informohuni mbi procedurat që duhen ndjekur për të raportuar shpejt dhe thjeshtë dëmin që keni pësuar.

Sigurimet e jetës

Kërkesë për dëmshpërblim

Informohuni mbi procedurat që duhen ndjekur për kërkesën për dëmshperblim

Kërkesë për dëmshpërblim