Grup rajonal sigurimesh

SIGAL UNIQA  Group AUSTRIA është një prej grupeve më të mëdhenj të sigurimeve në rajon, nën strukturën e të cilit ushtrojnë aktivitetin e tyre 8 kompani të suksesshme sigurimi: SIGAL UNIQA (Shqipëri, Jo-Jetë), SIGAL Life UNIQA (Shqipëri, Jetë), SIGAL UNIQA Kosova (Kosovë, Jo-jetë),  SIGAL Life UNIQA Kosova (Kosovë, Jetë), UNIQA a.d Shkup (Maqedoni, Jo-jetë), UNIQA Life a.d (Maqedoni, Jetë), SIGAL Risigurime dhe Fondi i Pensioneve Private SIGAL. Rrjeti i SIGAL UNIQA  ka mbi 1200 punonjës dhe agjentë, të cilët ofrojnë shërbim cilësor dhe në kohë për mbi 500,000 klientë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.